Two Sketch Diffusion Papers in ICLR’23!

Ayan Das, Yongxin Yang, Timothy Hospedales, Tao Xiang, Yi-Zhe Song, ChiroDiff: Modelling chirographic data with Diffusion Models, ICLR 2023

Qiang Wang, Haoge Deng, Yonggang Qi, Da Li, Yi-Zhe Song, SketchKnitter: Vectorized Sketch Generation with Diffusion Models, ICLR 2023